Zajmujemy się projektowaniem instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych oraz teletechnicznych  w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. Nasza oferta usług projektowych obejmuje m.in.:  Projekty instalacji zewnętrznych : linii napowietr...
Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie. Zapewniamy: sprawdzanie i odbiór robót budowlanych  kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych ro...
Oferujemy kompleksowe wykonanie Pomiarów Instalacji Elektrycznych dla wszystkich typów obiektów. Przeprowadzamy pomiary odbiorcze oraz okresowe ( kontrolne). Czasookresy pomiarów okresowych wynikają z wymagań Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Ener...
Oferujemy kompleksowe wykonanie usług elektrycznych i teletechnicznych w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych oraz obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Oferujemy wykonanie: instalacji elektrycznych instalacji alarmowych ins...

O firmie

Firma ELEKTRUS 2 zajmuje się  projektowaniem instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych oraz teletechnicznych w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów.

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych oraz prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie. 

Posiadamy wysoko wykwalifikową kadrę, wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.     Z powierzonych zadań wywiązujemy się terminowo spełniając cele i oczekiwania klienta. Współpracujemy z biurami projektowymi, architektami, inwestorami oraz klientami indywidualnymi.

Szczegółowy zakres oferowanych przez nas prac opisaliśmy w osobnych zakładkach.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

Realizacje

Projekt instalacji elektrycznej
Projekt instalacji elektrycznej
Projekt instalacji elektrycznej
Projekt instalacji elektrycznej

Zaufali nam